The newest version of Readme Detonator is 1.7

Readme Detonator will delete readme.html and license.txt from WordPress (if file exist) after your log in and hide information about WP from meta tags.

With many other security features Readme Detonator will help you increase security level of your WordPress 24/7.

Readme Detonator usunie pliki readme.html i license.txt z plików instalacyjnych WordPressa oraz ukryje informację o nim z meta tagów.

Wraz z wieloma innymi funkcjami Readme Detonator poprawi poziom bezpieczeństwa Twojej strony na WordPressie.

Features

 • Preventing unnecessary info like login errors from being displayed
 • Protecting website from malicious URL requests (longer than 255 signs and more)
 • Disabling WordPress’s and script’s debug mode
 • Removing WordPress version number from source code
 • Disabling the theme and plugin editor in Admin
 • Preventing direct access to functions.php in WordPress
 • Automatic deleting readme.html and license.txt after every update of WordPress

Funkcje

 • zapobieganie wyświetlaniu informacji o błędnych danych przy logowaniu oraz innych niepożądanych błędów
 • zabezpieczenie przed próbą ataku przy użyciu adresu URL (blokowanie adresów dłuższych niż 255 znaków oraz innych)
 • wyłączenie debugowania WordPressa oraz skryptów
 • usuwanie informacji o wersji WordPressa z kodu źródłowego
 • wyłacznie edytora wtyczek oraz motywów z poziomu panelu użytkownika
 • uniemożliwienie bezpośredniego dostępu do pliku functions.php
 • usuwanie plików readme.html i license.txt po każdej aktualizacji WordPressa

Languages

 • English
 • Polish

Języki

 • Angielski
 • Polski

Changelog

 • next big changes in plugins (more info in description)
 • kolejne duże zmiany w pluginie (więcej w opisie)
 • big changes in plugin’s page
 • added PAID Support
 • added Donation option for the biggest fans
 • duże zmiany na podstronie wtyczki w panelu administracyjnym
 • dodano płatne wsparcie techniczne
 • dodano możliwość dotacji
 • small changes
 • małe zmiany
 • small changes in plugin’s menu
 • małe zmiany w menu wtyczki
 • added support for deleting file with license
 • dodano wsparcie dla usuwania pliku z licencją WordPressa
 • added support for hiding information about WP from meta tags
 • dodano wsparcie dla ukrywania informacji o wersji WordPressa z meta tagów
 • created support for internationalization
 • dodano wsparcie dla lokalizacji

Full list of changes on wordpress.org