Ilość stron z pluginem: >20 000

Wersja pluginu z luką: <=2.0.31

Typ problemu: Shortcode Stored Cross-Site Scripting (XSS)

Uaktualnienie naprawiające błąd jest dostępne – wersja 2.0.32

Pobierz najnowszą wersję pluginu

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ